mrba

Informácie o audio

Informácie o počítači, jeho úpravách a experimentoch s ním

Skúšobný režim (niekedy bude možno ukončený :)

(Stránky sú vytvorené pomocou programov Notepad a IrfanView)
(okrem tejto, ktorú som raz otvoril omylom vo Worde a už sa mi to nechcelo prerábať :( )

Posledná modifikácia dňa 21. 1. 2021


História a konfigurácia 1.počítača (2000/12-2003/3)

História a konfigurácia 2.počítača (2003/3-2004/8)

História a konfigurácia 3.počítača (2004/8-2007/4)

História a konfigurácia 4.počítača (2007/5-2014/3)

História a konfigurácia 5.počítača (2014/3-2019/6)

História a konfigurácia 6.počítača (2019/7-)

Graf indexu CPUMark99 v čase

Graf gradientu teploty procesora v závislosti na príkone(napätí a frekvencii) z 2001/01
Graf gradientu teploty procesora v závislosti na príkone(napätí a frekvencii) z 2002/03
Graf gradientu teploty procesora v závislosti na príkone(napätí a frekvencii) z 2002/05
...vyššie hodnoty pri plne zaťaženej cpu
......programom CPU Stability Test - Warm CPU Only po dobu cca 8 minút
......15.4.2002 (Zistil som, že program CPU BurnK7 vytiahne teplotu ešte o 2-7°C vyššie,
....................... takže na ďalšie testovanie už budem používať tento program)
...nižšie hodnoty pri idle
......od 2002/3 bol už nastavený chladiaci bit (register 52) cez WCPRSET

......od 2002/11 bol chladiaci bit (register 52) vypnutý
.........pri Athlone spôsoboval zamrznutie pri encódovaní do DivX

Graf maximálnej frekvencie v závislosti na napájacom napätí procesora z 2001/01
Graf maximálnej frekvencie v závislosti na napájacom napätí procesora z 2002/03
Graf maximálnej frekvencie v závislosti na napájacom napätí procesora z 2002/05
Graf maximálnej frekvencie v závislosti na napájacom napätí procesora z 2003/01
...maximálna frekvencia bola zistená dokončením 20 opakovaní 3DMark 2000 v1.1
......Helicopter - High detail pri 640x480x16bit
...pri najbližšej vyššej frekvencii už test do konca nedobehol
Graf maximálnej frekvencie v závislosti na napájacom napätí procesora z 2003/02
Graf maximálnej frekvencie v závislosti na napájacom napätí procesora z 2004/08 Nové
...maximálna frekvencia bola zistená dokončením 20 minút Prime95
......pri najbližšej vyššej frekvencii už test oznamoval chyby

Graf indexov ProBench32 a CPUMark99 (Duron650@x a niektoré Intel procesory)
Graf indexov ProBench32 a CPUMark99 (Doplnený Morgan1000@ a Athlon1333@)
Graf indexov CPUMark99 pre Duron a Athlon v rovnakej doske pre Windows98
...(zdroj: www.premiopc.com/pdfs/performance/K133.pdf)
...doplnený o výsledky môjho Durona 650@
Graf indexov CPUMark99 pre Duron a Athlon v rovnakej doske pre Windows98
...doplnený o výsledky môjho Durona 650@ , Morgana1000@ a Tbirda 1333@
......vyzerá, že ABIT KT7 je lepšia doska ako PremiopcK133 :)


Testovacie scripty
...Skripty používam na testovanie stability I/O prenosov
...Spustím všetkých 5 (príp. 4 okrem FD, tá výrazne všetko spomaľuje)
...scriptov súčasne a po cca 1/2 hodine ich zastavím a skontrolujem logy,
...či nenastala chyba pri niektorom prenose


Výsledky z testu zvukových kariet RightMark :
MediaForte Theatre 5.1 (front repro -> line in)
Fortissimo II DE driver 3.07 (front repro -> line in)
Fortissimo II DE driver 6.07 (front repro -> line in)
Fortissimo II DE driver 6.07 (wave -> mixer -0.5dB)
Fortissimo II DE driver 6.07 (wave -> mixer -8.9dB)